ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Eyyûbî Mehmed Çelebi (?-1650!)

Türk Bestekârı. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Sazende olup muhtemelen tanburîdir. Elimizdeki eserleri: 1. Arazbâr Peşrevi (Devr-i Revân) ve 2. Saz Semâîsi, 3. Acem-Aşîrân Peşrevi (Zencir), 4. Evc Peşrevi (Devr-i Revân), 5. Gerdâniye Peşrevi (Devr-i Revân), 6. Hüseynî Peşrevi (Çenber, “Küçük çenber”), 7. Muhayyer Peşrevi (Düyek, “Mürg-zâr”), 8. Necd-i Hüseynî (Sakıyl), 9. Nühüft Peşrevi (Darbeyn), 10. Segâh Peşrevi (Devr-i Revân) , 11. Şehnaz Peşrevi (Darb-ı Fetih, 5 hâne). Bu eserlerden Arazbar Saz Semâîsi’nin notası Mandoli Artin’de; Gerdâniye, Hüseynî ve Necd-i Hüseynî Peşrevleri’ninkiler Kayseri’de, diğer 7 parça Kantemiroğlu’ndadır.

Müzik Alanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.

Eyüp Musiki Vakfı olarak; “Şarkıcı/Seviye 6”, “Çalgıcı/Seviye 6” ve “Koro Şefi/Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan ilgili Ulusal Meslek Standardı’na ulaşmak için tıklayınız.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014