ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Hâfız Şevki Bey (1861-1916)

1861 yılında Eyüp’te Kurukavak Mahallesi’nde doğdu. Uluborlulu Sinicizâde Hâfız Abdullah Efendi’nin oğludur. Ortaokul eğitiminden sonra, sesinin güzelliği nedeniyle mûsıkî meraklılarından Rüsâmat Nâzırı Münir Paşa’ya kapılanarak Gümrük Dairesi’nde görev almıştır.

Paşa’nın Maliye Bakanı olması, Şevki Bey’inde görevini maliyeye göçürmesine neden olmuştur. Kupon Kalemi’nde mümeyyiz (gelen yazıları seçen) olarak çalışmış ve Meşrutiyet’in ilk yıllarında Ankara Vergi Müdürlüğü’ne atanmıştır. Bugün elimizde herhangi bir eseri bulunmayan Hâfız Şevki Bey’in ilk hocası Mutafzâde Ahmed Efendi’dir. Bu hocasının ölümünden sonra Zekâî Dede ve Behlül Efendi gibi üstatlardan da pek çok eser meşk etmiştir. Büyük şair Yenişehirli Avni Bey’in kızı Muhsine Hanım ile evli idi. Avni AKTUNÇ ile Nizamettin AKTUNÇ’un babasıdır.

Hâfız Şevki Bey, 1916 yılında ölmüş ve Erenköy Sahray-ı Cedit Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Müzik Alanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.

Eyüp Musiki Vakfı olarak; “Şarkıcı/Seviye 6”, “Çalgıcı/Seviye 6” ve “Koro Şefi/Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan ilgili Ulusal Meslek Standardı’na ulaşmak için tıklayınız.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014