ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Rahmi Bey (1865-1924)

27 Aralık 1865 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ortaokulu Bursa’da, lise öğrenimini İstanbul’da gördü. Sonra Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne’yi bitirdi. Siyasî İlimler öğrenimi görmüştü. Mükemmel derecede Fransızca bilen Rahmi Bey, daha sonraları Arapça ve Farsça’yı da öğrendi. 1886′da Şûrây-ı Devlet Muhâkemât Dairesi’ne girdi. Devletin çeşitli kademelerinde memuriyet yaptı ve giderek yükseldi. III. Rütbe Mecidî, 4. ve 3. derece Osmani ile Ûlâ rütbesi aldı. Dar’ül-Elhân’da Müdürlük yaptı, bu müessesenin kapanmasıyla birlikte sıkıntıya düştü. Ancak dostlarının aracılığı ile Hıristiyan okullarında Türkçe dersleri vererek geçimini sağlamaya çalıştı. Yeniden açılan Dar’ül-Elhân Müdürlüğü’nün başkasına verilmesiyle büyük sıkıntılara uğradı ve geçim sıkıntısı çekerek 29.Nisan.1924 yılında hayata gözlerini yumdu. Eyüp Sultan’da Kırkmerdivenler’de babasının mezarının yanına gömüldü. Özel hayatında zarafeti, nezaketi, hassasiyeti ve beyefendiliğiyle tanınmış olan Rahmi Bey’in şarkılarında estetik fevkalâde, teknik sağlam prozodi son derece düzgündür. Rahmi Bey küçük yaşlarda mûsıkî öğrenmeye başladı. Medeni Aziz Efendi’nin öğrencisidir. Hafif, güzel ve tesirli bir sesi olan sanatkâr çok iyi bir neyzendi aynı zamanda edebiyata son derece meraklı idi. Mülkiye’de iken Recaizâde Ekrem Bey hocası idi. Şarkılarının çoğunun sözleri kendisine aittir. Mesud Cemil Bey’in anlatımıyla; son derece zarif bir İstanbul beyefendisi olan Rahmi Bey, ayrılmaz iki sevgili olan şiir ile mûsıkîyi o derece güzel bir sentezle ortaya koymuştur ki, Rahmi Bey için şarkı vadisinde olağanüstü bestekâr deyimini kullanmak hiç de abartılı olmaz. Şarkılarının güfteleri ile onların bestelendikleri makam ve usûller sonsuz bir uyum içinde olduklarından bütün şarkıları ifâde bakımından üstün bir düzeydedirler.

Rahmi Bey, bir tekbir ve 19 ayrı makamdan 37 şarkı bestelemiştir. Şarkılarından 3 tanesinin güftesi Nedim’e, 3 tanesi Recaizâde Ekrem Bey’e ve diğerleri çoğunlukla kendisine aittir.

2018/2019 Çalışma Dönemi Açılışı

2018/2019 Çalışma döneminden itibaren EYÜP SULTAN BELEDİYE BAŞKANI , Sayın REMZİ AYDIN'ın destek ve himayelerinde Belediye ve Vakfın müşterek çalışması ile Türk Müziği faaliyetlerini KONSERVATUAR olarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz.

EYÜP MÛSIKÎ VAKFI bu konuda Mütevelli Üyemiz Aylin Şengün Taşçı tarafından hazırlanan STATÜ’yü görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı.

Toplantımıza Vakıf Mütevelli üyeleri : Nihat İncekara, Aylin Şengün Taşçı, Vedat Çakır, Uygun Somer, Sevinç Erdoğan Karatepe ve Mehmet Karaman, Denetleme Kurulu Üyesi: Birol Güner , Sanat Eğitmenlerimiz Emine Yılmaz, Sinem Sevindik, Rıfat Çalışkan ve Vakıf Görevlisi Adem Ödübek katıldılar.

Çalışmalarımızın TÜRK MÜZİĞİ'ne hizmet yolunda Hayırlar getirmesini ve Başarılı sonuçlara ulaşmasını diliyor, bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın REMZİ AYDIN'a Şükranlarımızı Arz ediyoruz.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014