ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Haydar SANAL (1926-2003)

“Efendim bendeniz de bir Eyüplüyüm. Ailem 1800′lerden beri önce Küçük Mustafa Paşa’da daha sonra Eğrikapı semtlerinde otururken nüfus kayıtları babam merhum dahil Fener Nüfus Memurluğu’ndan verilmiştir. Ben 1926′da Kadıköy semtinde doğduğumda ailenin hâlâ ata yurdu olan Eğrikapı ile ilişkileri devam ettiğinden o semtin nüfus memurluğuna kaydım murad olunmuş. O sırada Eyüp Nüfus Memurluğu’nun yetkileri sur içindeki Eğrikapı semtinin Hacı İlyas Mahallesi’ne kadar tevsi olunduğundan nüfus kâğıdım Eyüp Nüfus Memurluğu’ndan alınmıştır.

Böylece 1926′dan 1992′ye kadar Kadıköylü olduğum halde Eyüplü olmakla iftihar etmişimdir. Eyüp’e olan yakınlığımın bir sebebi de babasının memuriyeti icabı Suriye’de bulunan annemin l. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İstanbul’a gelerek ailece Yâvedûd semtine yerleşmiş olmalarıdır. Yâvedûd Eyüp’e bağlı bir semt idi. Yedek subay okuluna sevkimi de Eyüp Askerlik Şubesi yapmıştır.”

Yukarıdaki satırları “Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu II” için tebliğinin baş kısmında kaleme alan Haydar SANAL 1926′da İstanbul’da doğdu. Babasının mesleği dolayısı ile Türkiye’yi dolaştı. İlk mûsıkî çalışmalarına 1936′da Halkevleri’nde başladı. İstanbul Belediye Konservatuarı’nı 1945′te bitirdi. Resmî ve sivil mûsıkî çalışmalarında üye ve yönetici olarak yer aldı. 1964′te Mehter mûsıkîsi adlı kitabı yayınladı. 1976′da başladığı Devlet Konservatuarı hocalığına aralıksız 27 yıl devam etti.

Bestekâr Haydar SANAL 05.07.2003 Cumartesi günü Pendik’teki evinde vefât etmiştir.

Müzik Alanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.

Eyüp Musiki Vakfı olarak; “Şarkıcı/Seviye 6”, “Çalgıcı/Seviye 6” ve “Koro Şefi/Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan ilgili Ulusal Meslek Standardı’na ulaşmak için tıklayınız.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014