ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Mustafa Câhit ATASOY (1926-2002)

01.03.1926 yılında Trabzon’da doğdu. Babası tacir ve nakliyeci İsmail Hakkı ATASOY’dur. İlkokulu Trabzon’da, orta ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde bitirdi (1947). 1948 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Nakliyecilik, imalatçılık ve ticaret uğraşları arasındadır. Hâlen sanayicidir. Aynı zamanda İ.T.Ü. T.M.D.K. Öğretim Üyesi’dir (Kurucu ve Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi). Almanca bilen ve şiir de yazan M. Câhit ATASOY, ilkokulda ağız armonikası ile mûsıkîye başladı, armonika dersi aldı ve çok sesli korolara katıldı. İstanbul’a gelince müzik eğitimini; İstanbul Belediye Konservatuarı Şan bölümü (1948), İstanbul Belediye Konservatuarı Korosu (1948), İstanbul Üniversitesi Korosu (1948), Ankara Devlet Operası Hocası Madam HIDALGO ile şan dersleri, Edgar MANAS’tan çok seslilik dersleri, Hüseyin Saadettin AREL’den Türk mûsıkîsi nazariyatı, solfej dersleri (1948-1955), Dr. Suphi EZGİ’den Türk mûsıkîsi nazariyatı, solfej dersleri (1948-1960), Tahir SEVENAY’dan keman dersleri alarak tamamladı. Uzmanlık alanı Türk mûsıkîsi solfeji ve nazariyatı ile bestekârlık (çok sesli, tek sesli, dinî, lâdinî söz ve saz sayısız eserlerinin yazımı, bestekârlığı) olan M. Câhit ATASOY’un verdiği dersleri İ.T.Ü. Türk mûsıkîsi Devlet Konservatuarı’nda Türk mûsıkîsi Nazariyatı ve Solfej Dersleri (1976-1999), Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk mûsıkîsi Tarihi ve Türk mûsıkîsi Terminolojisi Dersleri (1982-) şeklinde sıralayabiliriz (söz konusu derslerin notları basıma hazırdır).

M. Câhit ATASOY’un yönettiği tezler: İ.T.Ü. Türk mûsıkîsi Konservatuarı’nda sayısız bitirme ödevi danışmanlığı, jüri üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisans üstü ve yeterlik seviyesinde danışmanlık ve jüri üyelikleri, yer aldığı konferans, panel, sempozyum: İstanbul Edebiyat Fakültesi Türkoloji Kongreleri’nde, İ.T.Ü., İ.Ü. Marmara Ü., Selçuk Ü. Devlet Konservatuarları’ndaki oturumlarda, T.R.T.’de yer alan açık oturumlarda, Eyüp Belediyesi sempozyumlarında yer aldı.

M. Câhit ATASOY’un büyük sabah gazetelerinde makale, opera, orkestra ve icra heyeti mûsıkî kritikleri; Yeni Türkiye Ansiklopedisi, Diriliş, mûsıkî Mecmuası, Hayat Tarih Mecmuası ve Orkestra Dergisi’nde yazıları neşredildi.

M. Câhit ATASOY 1987 yılında Kurucu Başkanı ve Fahri Üyesi olduğu Türk Kültürü ve mûsıkîsi Derneği, 1996 yılından beri Türk Edebiyatı Vakfı, 1999 yılından beri İstanbul Erkek Lisesi Mütevelli Heyeti ile Eyüp mûsıkî Derneği (Kurucu Onur) üyesidir.

M. Câhit ATASOY, 05.Nisan.2002, Çarşamba günü akşamı ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılarak hayata gözlerini yumdu.

Müzik Alanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.

Eyüp Musiki Vakfı olarak; “Şarkıcı/Seviye 6”, “Çalgıcı/Seviye 6” ve “Koro Şefi/Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan ilgili Ulusal Meslek Standardı’na ulaşmak için tıklayınız.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014