ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Mehmet Münir KÖKTEN (1882-1969)

1882 yılında Eyüp Sultan, Kurukavak Caddesi 64 no’lu evde dünyaya geldi. Babası piyade teğmenlerinden Fahrettin Bey, annesi Zekâî Dede’nin kızı Ayşe Sıdıka hanımdır. İlk tahsilini Eyüp Kalenderhâne İlkokulu’nda yapan Münir bey, Eyüp Askeri Rüştiyesi’ni ve Dar’üş-Şafaka’yı ikmal ederek diploma aldı. Dedesi Zekâi Dede’nin evinde doğup büyüyen Münir Bey, dedesinin Salı geceleri talebelerine ders vermek üzere evde yapılan toplantılarda, yedi yaşında iken hazır bulunmaya başlamış bu suretle ilk mûsıkî zevk ve bilgisini dedesinden almıştır.

1897 yılında Zekâî Dede’nin vefâtı üzerine dayısı Ahmet IRSOY’dan meşke devam etmiş, aynı zamanda Bahariye Mevlevîhânesi’ndeki meşkleride takibe başladı.

Dar’üş-Şafaka’ya devamı sırasında, aynı okulda mûsıkî öğretmeni olan dayısı Ahmet IRSOY’dan bir çok dinî ve ladini eserleri meşk etti. Dar’üş-Şafaka’yı ikmal ettikten sonra (Bahariye ve Yenikapı) Mevlevîhânelerine devam ederek mûsıkî bilgisini artırmıştır. Bilhassa Bahariye Mevlevî Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede’den iki bahir mi’raciye ile, bir çok fasıllar meşk etmiştir. Bundan başka Muallim İsmail Hakkı Bey ile Bestenigâr Ziya Bey’den pek çok istifâdeler eden Münir Bey, Dar’ül-Bedâ-î’nin mûsıkî kısmı ile Dar’ül-Elhân’a devam ederek mûsıkî bilgisini hayli artırmış ve dedesi Zekâî Dede ile, Hâfız Ahmet IRSOY’un hayr’ül-halefi mertebesine ulaşmıştır.

Beyazıt’ta Saraç İshak Camii’nin meşrutasında oturan üstad, heveskâr gençlere mûsıkî bilgisi vererek Türk mûsıkîsi âlemine pek çok talebe yetiştirmiştir. 19.Şubat.1969 tarihinde öldü ve Eyüp Mezarlığı’nda toprağa verildi. Klâsik repertuarımızı iyi bilen son sanatkarlardandı. Beste ve şarkı formunda 12 kadar eseri biliniyor.

Müzik Alanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.

Eyüp Musiki Vakfı olarak; “Şarkıcı/Seviye 6”, “Çalgıcı/Seviye 6” ve “Koro Şefi/Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan ilgili Ulusal Meslek Standardı’na ulaşmak için tıklayınız.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014