ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Nadir ŞEN (1942-)

01.05.1942 yılında Susurluk’ta doğdu. Babası Hâfız Kamil ŞEN, Annesi Bedriye Hanım’dır. Ailesi ile birlikte 4 yaşlarında Eyüp’e yerleştiler. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. mûsıkîye Ali Nihat KARAMEMİŞOĞLU’ndan ud dersleri alarak başladı. Bilahare iki yıl Emin ONGAN’ın “Üsküdar mûsıkî Cemiyeti”ne devam etti. Sonra da İstanbul Belediye Konservatuarı’na girerek 1971 yılında mezun oldu. Bu arada felsefe tahsili yaparken udu ile üniversite korosu çalışmalarına katıldı. İleri Türk mûsıkîsi Derneği’ne devam ederek burada nazariyat dersleri verdi. Ayrıca özel öğrenciler yetiştirdi. 1975 yılında İktisat ve İşletmecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1984-1991 yılları arasında Eyüp’te Ümmî Sinan Dergahı’nın tasavvuf mûsıkîsi çalışmalarını yönetti. Yine bu yıllarda Eyüp mûsıkî Derneği’nin idare heyetinde ve koro yönetiminde görev aldı. 1991 yılında “Dede Efendi mûsıkî Derneği”ni kurdu. Hâlen banka emeklisi, evli ve iki çocuk babasıdır. Beste olarak saz eserleri ve ilahileri vardır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli korolar yönetmiş ve udu ile ayni şekilde topluluklarda bulunmuştur.

Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014