ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Şakir Ağa (1779-1840)

19. yüzyıl klâsik Türk mûsıkîsinin en önde gelen isimlerindendir. 1779 yılında doğdu. Küçük yaşlarda İstanbul’a geldiği sanılmaktadır. Henüz 12 yaşında iken, kendisine bir keman alınıp bir de Musevi hoca tutulmuş ve mûsıkîye başlamıştır. Ancak, babası mûsıkîyle uğraşmasını istemediğinden bu çalışmasını yasaklamıştır. Mûsıkîyle uğraşmasına engel olunması küçük Şakir’in ciddî şekilde rahatsızlanmasına yol açmış, bunun üzerine babası Enderun’a girmesine müsaade etmiştir.

Sultan II. Selim’in Hazîne Kethüdası Salih Bey’in dairesinden yetişmiş, ilk mûsıkî derslerini Hanende Başçavuş Mustafa Ağa’dan almıştır. Parlak sesi ve fevkalâde kabiliyeti ile göze çarpan genç Şakir, Enderun’da hoca olan Hammamizâde İsmail Dede Efendi’den de çok faydalanmış, eserler meşk etmiştir. 1808′de Sultan II. Mahmud padişah olduğu zaman Hâzine Odası’ndan Çavuş rütbeli Şakir Ağa, çok iyi bir bestekâr, fevkalâde güzel sesli ve okuyuşundaki üslûbu, tavrı ile değerli bir hanende idi. Ayrıca iyi bir tanburî ve kemanî olarak da şöhrete ulaşmıştı. Sultan II. Mahmud’un padişah oluşundan bir kaç yıl sonra (padişah nedîmi), 1820 yılında ise müezzin başı oldu.

Şakir Ağa, 1828′de saraydan ayrıldı. Kendisine (Hacegânlık) payesi verildi. Bir süre vergi tahsildarlığı da yapmıştır. Daha sonra evinde mûsıkî dersleri vermiş ve saraydan ayrılışından 12 yıl sonra evinde ölmüştür. Eyüp Sultan Camii mihrabı önüne gömülmüştür.

33 yaşında iken Ferahnak makamını icat etti. Bu makamdan klâsik takımı Dede Efendi ile birlikte oluşturdular. Şakir Ağa, kâr, I. beste, yürük semâîyi; Dede Efendi’de II. beste ile ağır semâî’yi bestelediler.

Şakir Ağa’nın bestekârlığını çok ince bir duygu ve zevkin yüksek sanat kudreti taşıyan melodik cümlelerle ihtişamlı anlatımı olarak nitelendirebiliriz. Klâsik formdaki dört eseri dışındaki eserleri şarkı formundadır. Şakir Ağa büyük bir şarkı bestekârı olarak gösterilebilir.

2018/2019 Çalışma Dönemi Açılışı

2018/2019 Çalışma döneminden itibaren EYÜP SULTAN BELEDİYE BAŞKANI , Sayın REMZİ AYDIN'ın destek ve himayelerinde Belediye ve Vakfın müşterek çalışması ile Türk Müziği faaliyetlerini KONSERVATUAR olarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz.

EYÜP MÛSIKÎ VAKFI bu konuda Mütevelli Üyemiz Aylin Şengün Taşçı tarafından hazırlanan STATÜ’yü görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı.

Toplantımıza Vakıf Mütevelli üyeleri : Nihat İncekara, Aylin Şengün Taşçı, Vedat Çakır, Uygun Somer, Sevinç Erdoğan Karatepe ve Mehmet Karaman, Denetleme Kurulu Üyesi: Birol Güner , Sanat Eğitmenlerimiz Emine Yılmaz, Sinem Sevindik, Rıfat Çalışkan ve Vakıf Görevlisi Adem Ödübek katıldılar.

Çalışmalarımızın TÜRK MÜZİĞİ'ne hizmet yolunda Hayırlar getirmesini ve Başarılı sonuçlara ulaşmasını diliyor, bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın REMZİ AYDIN'a Şükranlarımızı Arz ediyoruz.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014