ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Bolâhenk Nuri Bey (1834-1910)

Sesinin az ve güzel olmaması nedeniyle (Bolâhenk) lâkabıyla tanınmış olan Nuri Bey 1834 yılında Eyüp’te doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra 1848′de Bâb-ı Zaptiyye İstintak Dairesi’ne Kâtip Yardımcısı olarak girdi. 1851′de aslî memur oldu. Çeşitli görevlerde bulundu. Tophâne-i Âmire İstihkâm ve Muayene Dairesi Mümeyyizliği’nden emekli oldu.

mûsıkî hayatına gelince: önce Hammamîzâde İsmail Dede Efendi’nin kızı ve Rifat Bey’in annesi olan Hadice Hanım’dan mûsıkî öğrenmeye başladı. Daha sonra Haşim Bey, Dellalzâde İsmail Efendi ve Rifat Bey’den pek çok eser meşk etti. Ayrıca, Eyüp Hatuniye Dergâhı Şeyhi Rıza Efendi’den de yüzlerce ilâhî, tevşih meşk etti. Mevlevî tarikatına girdi. Ney çalmasını öğrendi. Belleğindeki eserlerin çokluğu ve onları çok sağlam bilmesi ile zamanının en ünlü mûsıkî hocası sayılır. Öğrencileri arasında tanburî ve meşhur hanende hacı Kirami Efendi, hakkak Mehmed Efendi, Hâfız Hayreddin BİLGEN, Hâfız SAMİ, bestekâr ve neyzen Emin Dede (YAZICI)’yi sayabiliriz.

Bestekârlık kudreti yüksek olan Nuri Bey’in eserleri klâsik üslubun güzel örnekleri arasındadır. Sağlam bir teknik, his ve zarafetin sentezi olan eserleri bütün canlılıklarını korumaktadırlar. Bir hayli beste, semâî, şarkı bestelemiş olan Bolâhenk Nuri Bey, ayrıca kârlar da besteledi. Dinî mûsıkîde de başarılı eserleri vardır. Buselik ve Karcığar makamlarında bestelediği iki Mevlevî Âyini yüksek sanat değeri taşır. Gayet titiz ve asabi bir kişi olan Bolâhenk Nuri Bey, Eyüp’de 1910 yılında, 76 yaşında öldü. Fatih Türbesi yanına gömüldü.

Müzik Alanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.

Eyüp Musiki Vakfı olarak; “Şarkıcı/Seviye 6”, “Çalgıcı/Seviye 6” ve “Koro Şefi/Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan ilgili Ulusal Meslek Standardı’na ulaşmak için tıklayınız.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014